Cách bắt đầu kinh doanh vi mô - Video Series

Một trong những phương pháp đã được chứng minh để cải thiện mức sống cho gia đình và cộng đồng của bạn là bắt đầu kinh doanh vi mô. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng cần phải mua những vật dụng thiết yếu để sống một lối sống đàng hoàng, bao gồm thực phẩm, quần áo, chỗ ở, v.v. Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp siêu nhỏ là một loạt video gồm chín phần. Vui lòng xem và xem lại các video và hoàn thành các bảng tính đi kèm để bắt đầu kiếm thêm tiền!