Quyết định cái nào

MÔ TẢ BẢNG

Ở phía bên trái của biểu đồ, dưới chữ cái lớn Q Q, là bốn câu hỏi người ta phải đặt ra khi họ nghĩ ra một ý tưởng cho một doanh nghiệp siêu nhỏ.

  1. Bạn có thích nó không?

  2. Nó sẽ tạo ra lợi nhuận?

  3. Nó sẽ làm việc trong khu vực của bạn?

  4. Bạn có phương tiện có sẵn để đưa nó vào sự tồn tại?


Nghiêng theo đường chéo trên đầu bảng là những ý tưởng khác nhau được đánh giá bằng cách hỏi bốn câu hỏi. Theo dõi các ý tưởng của bạn và đặt một hộp x 'vào hộp nếu câu trả lời cho câu hỏi là CÓ CÓ ĐÁNH GIÁ. Các ý tưởng được đưa ra ở đây, từ trái sang phải, là: nước, gà, bánh, mỹ phẩm, chợ nhỏ. Để làm cho một doanh nghiệp vi mô thành công, bạn cần một ý tưởng có một câu x x (có) cho câu hỏi MACHI.


Từ khóa học video: Cách làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp siêu nhỏ của Tiến sĩ Jerry Dean Epps, Ph. D.